Unikum - Vanessa Alin - Bedömning

6780

TEMA ENERGI I TEKNIK OCH NO HöSTEN -14

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord och begrepp på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar. Betyget B. Betyget  TEKNIK Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit  ORDLISTA TEKNIK Uppgift Begrepp och ämnes specifika ord i Teknik. Uppgift: Ämnesspecifika ord & begrepp i Teknik. Teknik - hur bilden är gjord t.ex: foto, teckning, målning, collage, montage. Dokumentärfoto - fotograferat direkt i verkligheten. (ofta nyhetsbilder).

Ämnesspecifika begrepp teknik

  1. Frisör gislaved
  2. For cvd prevention trans fat
  3. Toyota service priser sverige
  4. Biltema foam roller
  5. Hashtag huevo

Dessutom med- begrepp för samma betydelse i olika läromedel. Majoriteten av de ämnesspecifika begreppen dök bara upp i text eller film utan att dess innebörd förklarades för eleverna. Min uppfattning är att mängden nya begrepp medför svårigheter för eleverna då de har svårt för att sortera ut de relevanta begreppen … av Martin Stolare Läs artikeln som pdf. Järborg har delat upp begreppen i två huvudkategorier och två underkategorier ämnesneutrala ord: allmänspråkliga i både tal och skrift, ämnesneutrala ord: allmänna ofta abstrakta ämnesrelaterade ord: mer allmänspråkliga, ämnesrelaterade ord: fackord De sistnämnda är exklusiva för ämnet. Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av … Teknik Detta ska du kunna: • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, t ex trafiksystem, nätverk för datakommunikation, vatten-och avloppsystem samt system för återvinning.

användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Kursplan – Teknik Didak – Ett steg in i framtiden.

De två språklärarna har tillsammans med två slöjdlärare undersökt hur olika sätt att ge instruktioner påverkar elevernas användning av slöjdens ämnesspråk. 7.1 Elevernas upplevelser av arbetet med ämnesspecifika begrepp 20 7.1.1 Begreppens osynliga roll i undervisningen 21 7.1.2 Ämnestexternas språkliga krav 23 7.1.3 En annorlunda inlärningsstrategi 24 7.1.4 Att lära av varandra 26 7.1.5 Behovet av en noggrann introduktion 27 Spela spel, ta en quiz och öva fysik. Välj bland 30 roliga och gratis spel i detta skolämne som passar både hemma och i skolan.

Uppgift 1 Bygg ett mekaniskt föremål – Conny Bäckström

Ämnesspecifika begrepp teknik

På de högre  Hösten 2019 erbjuds matematik- & tekniklärare åk 7-9 grundläggande programmering på distans med träffar. Deltagande lärare får kunskap om grundläggande begrepp och byggstenar I det ämnesspecifika innehållet ingår bland annat: I sitt arbete som träslöjdslärare blir han dagligen medveten om vikten av matematiska- och andra ämnesspecifika begrepp. Nikola ser formativ bedömning med  om ämnesspecifika begrepp och uttrycksformer. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om teknik och presentera och utvärdera arbetsprocesser. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att  Teknik - hur bilden är gjord t.ex: foto, teckning, målning, collage, montage. Dokumentärfoto - fotograferat direkt i verkligheten (ofta nyhetsbilder) Arrangerat foto  E. C. A. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar  av E Hammerin · 2013 — Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att  Ämnesspecifika ord & begrepp.

Ämnesspecifika begrepp teknik

Mera styrning; Skyddsjordning; Kunskapskraven åk: 9. Syfte och mål med undervisningen; Ritningar, skala. Måttsättning; Syftet med teknikundervisningen.
Vuxenutbildning strangnas

Vi sätter in begreppen i ett sammanhang, där barnen får öva muntligt och skriftligt. 2015-03-26 Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen. Kontakt: Anna-Maija Norberg I sitt arbete som träslöjdslärare blir han dagligen medveten om vikten av matematiska- och andra ämnesspecifika begrepp. Nikola ser formativ bedömning med hjälp av digitala verktyg som en väg för eleverna att bli medvetna om matematikens betydelse, samt utveckla sin språkliga förmåga. Du kan använda ämnesspecifika begrepp. Du kan designprocess och läsa och göra vy-ritningar. Du kan redogöra för tekniska system.

Teoretiska uppgifter Styrning och kunskapskraven. Praktiska uppgifter: 1-4 styrning; Dokumenter uppgift: 1-4; Vad är ett Tekniskt system? Vad är Hydralik ? Styrning. Tidsstyrning; Vad är Programstyrning? Uppgift: Ämnesspecifika ord & begrepp i Teknik. Kap: Styrning & syftet.
Gronvall

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Kunskapskrav - Teknik åk 7-9 E C A 1. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god TEKNIK. KURSPLAN I ÄMNET.

Kunskapskrav: E C A Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden TEKNIK. KURSPLAN I ÄMNET. SE HUR MINA KUNSKAPER VÄXER. ÅRSKURS 7-9.
Gör din egen affisch
Teknik åk 8

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- Ämnesspecifika ord och begrepp finns i alla ämnen. I läroplanens olika kursplaner kan man läsa att eleverna ska kunna använda begreppen när de visar sin kunskap, när de samtalar, reflekterar, beskriver och diskuterar. Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att t.ex. samtala om teknik och utvärdera arbetsprocessen. Årskurs 7-9 Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.


Sevärdheter västra götalands län

Lycko - Teknik - 7762-209-3 - Sica Läromedel

2016-05-10 2012-08-05 2013-10-28 Teknik Detta ska du kunna: • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, t ex trafiksystem, nätverk för datakommunikation, vatten-och avloppsystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.