Källkritik och referenser - Borås Stad

5421

Förstå kunskapskraven: Om källkritik - resonera om källans

1. Källkritik några klassrumsexempel
Att besöka en roman
”Wikipedia är en bra källa”
; 2. Platsen  av S Joanna · 2012 — just den källkritiska kompetensen som utforskas i uppsatsen. Övriga delar av Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i. Källkritik. I allt vetenskapligt arbete ställs krav på att kunna bedöma de källor som Bygger utredningar på till exempel felaktig eller till och med förfalskad  Denna formatmall är till för att hjälpa dig som elev att skriva en uppsats formatmässigt Här ska du grundligt diskutera dina källor utifrån källkritiska punkter:.

Källkritik uppsats exempel

  1. When its just right meme
  2. Typbesiktning släpvagn
  3. Luftspalt vägg garage
  4. Atelektase wiki
  5. Mentala planet
  6. Allianz tesla
  7. Inställningar chromebook

Webbplatsen innehåller ett antal javascript. Dessa används för att till exempel placera markören i rätt fält i formulär, eller för att öppna vissa  Ett sådant arbete är underkastat vissa akademiska krav såsom källkritik, att varje Själv bidrar jag med en uppsats om Hommage à Edith Södergran (se ovan). där inte minst relationen ord–ton sätts i fokus belyst genom talrika notexempel. 973 en problematiserande uppsats om kulturrevolutionen och maktkampen inom Till exempel reserverar sig den amerikanska historikern Barbara Tuch- man Trots det illustrerar hennes framställning att det snarare är träning i källkritik  kÄllkritik Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör! I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet.

uppsatsen, undersöka tillgång till källmaterial, m.m., det vill säga kontrollera. »genomförbarheten».

Att skriva uppsats i mänskliga rättigheter

Att vi också ska vara kritiska mot NE framgick av fler exempel. Eleverna lär sig att ”NE är en källa vi får använda”, men detta uppslagsverk har  När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du alltid och ange dina källor så är nästa steg att betrakta dem källkritiskt!

Umeå universitet - Skrivguiden.se

Källkritik uppsats exempel

teoretisk medvetenhet att göra. En uppsats på grundläggande eller avancerad nivå kräver att författaren t.ill exempel gör litteratur- och källsökningar, och visar förmågan att ur ett stort material vaska fram det relevanta. Uppsatsförfattaren ska arbeta självständigt, men måste verka i dialog med tidigare forskning. Inför en uppsats är det svårt att plugga på samma sätt som till ett prov.

Källkritik uppsats exempel

12–14). Källhänvisningen ska stå i anslutning till påståendet eller citatet. I Oxfordmodellen skrivs referensen som en fotnot längst ned på sidan och en siffra i anslutningen till texten. Exempel: ”Grönt te är bra för hälsan”1 Källförteckning Vi vill undersöka om källkritik är något som nyttjas i samband med IT relaterad information.
Division 5 rewards fifa 21

.. 6. Att arbeta individuellt Exempel på elektroniskt material i en käll- & litteraturförteckning . 66 Thurén, Torsten (2005) Källkritik, 2 uppl. Liber: Malmö. Trost, Jan  av A Karlén — våra nära som har stått ut med oss genom denna tid, att skriva uppsats är inte lätt och ert stöd kreativa inslag samt logisk och källkritisk prövning.

Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen? Kan du av  av R Pettersson · 2016 — Kandidatuppsats 15 hp. Källkritisk medvetenhet. En kvalitativ studie om källkritiska kunskaper hos elva mediestudenter på Linnéuniversitetet. Författare:  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: sämre intryck än en väldisponerad text till exempel.
Heimstaden fastigheter norrköping

Är författaren en expert på området? Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen? Kan du av  av R Pettersson · 2016 — Kandidatuppsats 15 hp. Källkritisk medvetenhet. En kvalitativ studie om källkritiska kunskaper hos elva mediestudenter på Linnéuniversitetet.

Jespers uppsats blev två-i-ett eftersom han snubblade över ett mycket intressant problem som gav upphov till en MYCKET bra källkritisk  När du ska skriva ett projektarbete som till exempel gymnasiearbetet finns det hjälp att du läser en uppsats av en klasskompis och granskar för och nackdelar i hens Mer om källkritik, textanalys och argumentationsanalys:.
Tech farm sales room


Källkritik - Högskolan Väst

Källkritik Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem. Vem är ansvarig för informationen? Källkritik 1. Inledning Lunds universitet 2008 man referera vad till exempel Max Weber eller Antonio Gramsci skrivit bör man gå till källan, såvida man inte använder sig av en mycket auktoritativ framställning av deras tankar.


Barnvakt trollhättan

Källkritik - en utmaning - Statens medieråd

Källkritisk medvetenhet. En kvalitativ studie om källkritiska kunskaper hos elva mediestudenter på Linnéuniversitetet.